Sztab

Sztab Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:

hm. Melania Karaś-Tęcza – koordynatorka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek, koordynatorka m. st. Warszawy melania.karas-tecza@zhr.pl

phm. Barbara Koc – rzecznik PHH Mazowsze rzecznik.mazowsze@zhr.pl

phm. Marcelina Koprowska – zastępca  koordynatora m. st. Warszawy, koordynatorka Obszaru Południe Zachód

phm. Konstancja Krystosiak – zastępca koordynatora Obszaru Południe Zachód

pwd. Ewa Czajka – koordynatorka Obszaru Południe Wschód

phm. Emilia Białobrzeska – koordynatorka Obszaru Północ Wschód

phm. Anna Rakowska – koordynatorka Obszaru Północ Zachód

phm. Urszula Podrażka – zastępca koordynatora Obszaru Północ Zachód ds. Bielan i Żoliborza

phm. Anna Różycka – zastępca koordynatora Obszaru Północ Zachód ds. Śródmieścia

phm. Olga Gąsiorowska – koordynatorka Obszar Marki

pwd. Kinga Laskowska – koordynatorka Obszar Ostrołęka