WZD „Prawy Brzeg”

Warszawski Związek Drużyn „Prawy Brzeg”

Komendantka związku drużyn: phm. Aleksandra Malenta HR

Kontakt: prawybrzeg@zhr.pl

Teren działania:
Marysin Wawerski (dzielnica Wawer)
Osiedle Stara Miłosna (dzielnica Wesoła)


44 Mazowiecka Gromada Zuchenek „Ogród marzeń”

Drużynowa: pwd. Zofia Rybarczyk wędr.
Kontakt: zofia.rybarczyk@zhr.pl
Teren działania: Osiedle Stara Miłosna (dzielnica Wesoła) szkoły:
– SP nr 173 im. Górników Polskich,
– SP nr 353 im Wielkich Odkrywców,
– SP nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Strona internetowa: https://www.facebook.com/44-MGZ-ek-Ogr%C3%B3d-Marze%C5%84-279351928926986/

44 Mazowiecka Drużyna Harcerek „Archandraja” im. Elżbiety Zawackiej „Zo”

Drużynowa: pwd. Helena Baczewska wędr.
Kontakt: archandraja@zhr.pl
Teren działania: Osiedle Stara Miłosna (dzielnica Wesoła) szkoły:
– SP nr 173 im. Górników Polskich,
– SP nr 353 im Wielkich Odkrywców,
– SP nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Strona internetowa: https://www.facebook.com/Archandraja/

82 Warszawska Drużyna Harcerek ,,Żywioły” im. Krystyny Krahelskiej „Danuty”

Drużynowa: pwd. Sabina Kowalczyk wędr.
Kontakt: sabina.kowalczyk@zhr.pl
Teren działania: Marysin Wawerski (dzielnica Wawer) szkoły:
– SP nr 195 im. Króla Maciusia.
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/zywioly82/
https://zywioly82.wixsite.com/zywioly82