Pliki do pobrania

ZOBOWIĄZANIE INSTRUKTORSKIE Ja, (imię i nazwisko), przyjmuję na siebie obowiązki instruktorki harcerskiej. Swoją pracą wychowawczą pragnę jak najlepiej służyć Bogu, Polsce i bliźnim, wychowując dzieci i młodzież na świadomych, prawych i odpowiedzialnych ludzi, w myśl ideałów harcerskich. Zobowiązuję się stale pracować nad sobą i pogłębiać swoją wiedzę instruktorską. Powierzonych mi obowiązków nie opuszczę samowolnie.

Karty/sprawozdania:

Pakiet opiekunki:

Patrz też:

Regulamin: