Komenda Chorągwi

– komendantka – hm. Dorota Kapuścińska HR
  dorota.kapuscinska@zhr.pl

– wicekomendantka, komendantka Mazowieckiej Szkoły Instruktorek –
hm. Joanna Sadowska HR
  asia.sadowska@zhr.pl

– wicekomendantka, przewodnicząca Komisji Instruktorskiej –
hm. Melania Karaś-Tęcza HR
  melania.karas-tecza@zhr.pl

– wicekomendantka, referentka zuchowa – hm. Aneta Grymanowska HR
  aneta.grymanowska@zhr.pl

-referentka harcerek – phm. Alicja Krześniak HR
  alicja.krzesniak@zhr.pl

-referentka wędrowniczek – phm. Marcelina Koprowska HR
  marcelina.koprowska@zhr.pl

OSOBY WSPIERAJĄCE KOMENDĘ:

-skarbnik chorągwi – phm. Natalia Byczkowska HR
 n.byczkowska@zhr.pl

-koordynatorka HAL/HAZ – phm. Agnieszka Sokół HR
 a.sokol@zhr.pl

-koordynatorka do spraw Bazy ZHR – phm. Katarzyna Filiks HR
 katarzyna.filiks@zhr.pl