Planowane kursy

W roku harcerskim 2016/2017 planowane są następujące kursy:

Kursy przewodniczek:
listopad/grudzień 2016 r. (phm. Joanna Gołębiowska)
styczeń 2017 r. (phm. Joanna Łuka)
maj 2017 r. (phm. Elżbieta Styk)

Kurs podharcmistrzyń:
luty- maj 2017r. (hm. Teresa Fijałkowska/hm.Agnieszka Miętus)

Kursy metodyczne:

Kurs Wodzów Zuchowych HAL 2017
komendantka: phm. Aneta Grymanowska HR
termin: biwak 19-21 maja , część główna: 17-31 sierpnia
miejsce części sierpniowej: Chęciny
KWZ organizowany przy kolonii zuchowej.
Komenda kolonii: phm. Agnieszka Dubel HR
kwatermistrzyni: wędr. Ola Grzybowska.
Kurs Metodyki Harcerek Agricola HAL 2017
Agricola Zakątek
komendantka: hm. Alicja Rygier HR
kwatermistrzyni: pwd. Ania Brzozowska wędr.
termin: biwak 20-21 maja, część główna: 3-17 sierpnia
Agricola Azymut
komendantka: phm. Agnieszka Kozłowska HR
kwatermistrzyni: pwd. Emilia Białobrzeska wędr.
termin: biwak 26-28 maja, część główna: 16-29 sierpnia.
Kurs Metodyki Wędrowniczek „Rojsty”
komendantka: hm. Maja Stelmach HR
kwatermistrzyni: pwd. Marcelina Koprowska HR
termin: 16-27 sierpnia

Kursy kadry kształcącej:
W najbliższym roku organizowane będą również Kursy Kadry Kształcącej. (hm.Alicja Dziewanowska )

Jeśli nie znalazłaś tu propozycji dla siebie lub masz jakieś pytania, pisz: wsi.rosarium@gmail.com

hm. Dorota Kosińska
komendantka WSI