Kadra Szkoły

Komendantka WSI – hm. Dorota Kosińska HR 

Zespół ds. kształcenia metodycznego
hm. Dorota Kosińska
phm. Marta Narzelska
pwd. Karolina Olejak
z urzędu: referentki

Zespół ds. kształcenia instruktorskiego
hm. Małgorzata Rogowska
hm. Agnieszka Miętus
z urzędu: przedstawicielka KI

Zespół ds. kształcenia permanentnego i kształcenia kadry
hm. Magdalena Leczkowska
hm. Katarzyna Dytrych
hm. Alicja Dziewanowska