Uroczystości pogrzebowe Ś.P. gen. Z. Ścibora-Rylskiego

Ś.P. generał Zbigniew Ścibor-Rylski zmarł 3 sierpnia tego roku. 10 sierpnia na Powązkach starych odbyły się uroczystości pogrzebowe, w które zaangażowane były druhny z Mazowieckiej Chorągwi Harcerek. ZHR wraz z innymi organizacjami harcerskimi: ZHP, FSE i SH wspierał uroczystości od strony służby wodnej, reprezentacji w pocztach sztandarowych oraz wsparciu kombatantów. MChH-ek wystawiła reprezentację ponad 30 osobową. Ponad setka harcerzy żegnała polskiego lotnika, generała WP, oficera AK i przede wszystkim najstarszego Powstańca.

Cześć Jego Pamięci!

10 sierpnia

Published by