Reprezentacja Chorągwi

„Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”

św. Matka Teresa z Kalkuty

Drogie Druhny!

Od tego roku harcerskiego wprowadzamy nowy system pełnienia służby i reprezentacji na oficjalnych uroczystościach. Chciałybyśmy, aby każda drużynowa miała możliwość wyboru uroczystości, w której będzie uczestniczyła z drużyną. Wierzymy, że pozwoli Wam to uczestniczyć w wydarzeniach świadomie, dobrze się do nich przygotować i wpisać je w program wychowawczy swojej drużyny.

Co więcej, gotowość do podjęcia służby i dobre jej pełnienie jest istotnym elementem pokazującym jak prężnie działa drużyna. Największe oczekiwania mamy zawsze od drużyn złotej koniczynki i drużyn aspirujących do tego miana. Wierzymy, że Wy gotowe jesteście do podjęcia służby dodatkowo również w przypadkach nagłych, których na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować. Nie wyobrażamy sobie jednak, by drużyny srebrnej i zielonej koniczynki nie uczestniczyły w służbie i reprezentacji chorągwi.

Zasady programu reprezentacji Chorągwi:
1. Każda drużyna harcerek z Warszawy ma obowiązek wziąć udział w jednej służbie rocznie. Drużyny spoza Warszawy (w tym Za Lasem i Wianek) mają obowiązek zgłosić w jakim lokalnym wydarzeniu będą brały udział w danym roku, poprzez adres mailowy: mchhek.reprezentacja@gmail.com
2. Drużynowa wybiera termin służby przez formularz http://bit.ly/2daG51y
Przy zapisach obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.
3. W służbie musi wziąć udział min. 8 harcerek, musi być wskazana osoba za nie odpowiedzialna oraz muszą być w stanie wystawić poczet sztandarowy chorągwi (jedna instruktorka oraz dwie samarytanki)
4. Podczas reprezentacji wymagane jest regulaminowe umundurowanie.
5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu imprezy ale jej ostateczną datę podamy nie później niż na 3 dni przed wydarzeniem. Niektóre uroczystości mogą mieć miejsce w godzinach przedpołudniowych. Zaplanujcie w drużynie ewentualne zwolnienia z lekcji w tym dniu.
6. Na 3 dni przed wydarzeniem należy wysłać na adres mchhek.reprezentacja@gmail.com listę osób które będą brały udział w reprezentacji.
7. Drużyny które chcą ubiegać się o miano złotej koniczynki muszą wziąć udział w dodatkowym wydarzeniu z puli awaryjnych (zaznaczenie w ankiecie, że drużyna zdobywa miano złotej koniczynki stanowi o wpisaniu na listę służb awaryjnych).

Prosimy o przesłanie na maila mchhek.reprezentacja@gmail.com krótkiej relacji z wydarzenia oraz kilku zdjęć najlepiej do 24 godzin od zakończenia wydarzenia.


Lista wydarzeń do wyboru przez drużynowe

02.10.2016 – uroczystości zakończenia Powstania Warszawskiego

10.11.2016 – obchody Święta Niepodległości

29/30.11.2016 – obchody Powstania Listopadowego

06.01.2017 – Orszak Trzech Króli

22.01.2017 – obchody Powstania Styczniowego

27.01.2017- uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta

01.02.2017- rocznica Akcji Kutchera

21.02.2017- rocznica urodzin bł. Frelichowskiego

01.03.2017- Narodowy Dzień Pamięci o ołnieżach Wyklętych

26.03.2017- rocznica Akcji pod Arsenałem

kwiecień 2017- uroczystości katyńskie

10.04.2017- uroczystości przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej

02.05.2017- Święto Flagi

08.05.2017- Narodowy Dzień Zwycięstwa

12.05.2017- rocznica zbrodni w Ponarach

18.05.2017- uroczystości rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino

czerwiec – Święto Dziękczynienia

01.08.2017- rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

sierpień/wrzesień- rocznica powstania Baonu „Zośka”

20.08.2017- rocznica zdobycia budynku PASTy