Majowa komenda Chorągwi

W sobotni majowy poranek (12.05) Komenda Mazowieckiej Chorągwi
Harcerek spotkała się w Józefowie, aby omówić najbliższe plany dla naszej
Chorągwi. Szukałyśmy pomysłów na ciekawie spędzony Dzień Polskiej Harcerki.
Zastanawiałyśmy się również, w jaki sposób wychowywać harcerki do gotowości
podjęcia służby i reprezentacji w czasie oficjalnych uroczystości.
W kolejnym punkcie zbiórki omówiłyśmy plan Rady Chorągwi, która odbędzie
się już w najbliższą sobotę. W dalszej części spotkania rozmawiałyśmy o polu do działania na forum chorągwi dla naszych podharcmistrzyń, które mogłyby w ten sposób realizować swoje próby oraz nowe pomysły na kształcenie w referacie wędrowniczek
phm. Ewa Kamińska
zdjecie_komenda_12.05

Published by