Kontakt

Mazowiecka Chorągiew Harcerek
ul. Ursynowska 36/38 lok. 3
02-605 Warszawa
sekretariat@harcerki.eu

***

A POZA TYM Z CZYM DO KOGO?

komendantka chorągwi
- zatwierdzanie planów pracy
- informowanie o problemach, sukcesach, dużych zmianach w hufcu
- zgłaszanie wszelkich problemów związanych z instruktorkami w hufcu
- i co tylko jeszcze będziecie chciały

szefowa Warszawskiej Szkoły Instruktorek
- zgłaszanie problemów dot. kursów (np. ktoś nie może pojechać na nasz kurs i musimy poszukać mu kursu poza chorągwią)
- zgłaszanie chęci pomocy w organizacji kursów (w tym np. poprowadzenia zajęć)
- przyjmowanie zgłoszeń na kurs od innych SI

szefowa Komisji Instruktorskiej
- zgłaszanie wszelkich nietypowych przypadków (próby problematyczne, osoby bez kursów, próby zadawnione, itp.)
- poszukiwanie opiekunek na stopnie instruktorskie
- konsultowanie prób przed przyjściem na komisję

szefowa Kapituły HR-ki
- zgłaszanie wszelkich nietypowych przypadków (próby problematyczne, próby zadawnione, itp.)
- poszukiwanie opiekunek na stopień HR-ki
- konsultowanie prób przed przyjściem na kapitułę
- zgłaszanie problemów z funkcjonowaniem kapituł wędrowniczki w hufcu (poszukiwanie pomocy, konsultowanie prób, etc.)

referentka zuchowa
- zgłaszanie wszelkich problemów z gromadami w hufcu (problemy metodyczne, nieprzeszkolona kadra, etc.)
- konsultowanie programu imprez zuchowych w hufcu
- zgłaszanie wszelkich problemów z zuchmistrzyniami

referentka harcerek
- zgłaszanie wszelkich problemów z drużynami harcerek w hufcu (problemy metodyczne, nieprzeszkolona kadra, etc.)
- zgłaszanie problemów z organizacją kursu zastępowych
- konsultowanie działania Szkoły Zastępowych w hufcu

referentka wędrowniczek
- informowanie o chęci założenia KAŻDEJ nowej drużyny wędrowniczek (konieczność uzyskania na to zgody referentki!)
- zgłaszanie wszelkich problemów z drużynami w hufcu (problemy metodyczne, nieprzeszkolona kadra, etc.)
- konsultowanie programu imprez dla wędrowniczek w hufcu

referentka ds. hufców terenowych
- zgłaszanie wszelkich problemów związanych z pracą hufca
- zgłaszanie uwag do programu imprez chorągwi (jeśli uznacie, że nie są do Was dostosowane)
-  zgłaszanie pomysłów na nawiązanie lepszej (łatwiejszej) współpracy z pozostałą częścią chorągwi

sekretariat (sekretariat@harcerki.eu)
- przesyłanie wniosków do rozkazów (zmiana hufcowej, wszystkie sprawy związane z hufcową, np. jej stopnie, sprawności, mianowanie jej na funkcje, itp.)
- przesyłanie informacji, którymi chciałybyście się podzielić z innymi (np. zaproszenia, relacje z imprez, etc.); będziemy je zamieszczać na stronie, bądź w Środowym Info
- zgłaszanie chęci skorzystania z siedziby chorągwi
- wszelkie pytania związane z hufcami służbowymi

Okręg Mazowiecki (mazowsze@zhr.pl)
- informowanie o założeniu bądź rozwiązaniu każdej jednostki w hufcu (natychmiast!)
- zgłaszanie HAL/HAZ – przez komendantów
- zgłaszanie biwaków!!!
- zgłaszanie akcji zarobkowych