Konkurs „Moja Polska”

Drogie Druhny,

Polska Agencja Prasowa we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim organizuje konkurs na najciekawsze prace ukazujące życie gospodarcze 100 lat temu i obecnie. W grę wchodzą prace indywidualne i grupowe, a łączna pula nagród to 25 tysięcy złotych. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: zapraszamy uczniów i dorosłych pasjonatów historii.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie konkursu – w newsletterze chorągwi „Środowe Info” oraz na stronie internetowej.

Od 5 tys. zł do 1,5 tys. zł mogą wygrać uczniowie w konkursie „Moja Polska”. Polska Agencja Prasowa czeka na prace ukazujące życie gospodarcze 100 lat temu i obecnie.
PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt, mający przypomnieć inicjatywy gospodarcze, które prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także społeczności wiejskich. Główną osią projektu jest konkurs „Moja Polska” adresowany m.in. do młodzieży szkolnej.
O nagrody pieniężne będą walczyć prace prezentujące przedsięwzięcia gospodarcze, które powstały w czasie międzywojnia i funkcjonują do dzisiaj oraz pokazujące, jak zmieniła się gospodarka na przestrzeni tego okresu. „Tematem prac konkursowych mogą być nie tylko sztandarowe przedwojenne przedsięwzięcia gospodarcze jak Gdynia czy COP, ale także zakończone powodzeniem drobne, lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju np. produkcji rolnej, handlu lub bankowości” – podkreślają organizatorzy.
Inspiracji można szukać w przedwojennych aktach, wycinkach ze starych publikacji czy w rozmowach z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń. Prace mogą mieć dowolną formę – od tekstu przez opisane reprodukcje fotografii, filmy, nagrania audio, po prezentacje multimedialne. Autor najlepszej pracy otrzyma 5000 zł. Przewidziana jest także II i III nagroda; odpowiednio 3000 zł i 1500 zł. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.
Na prace czekamy do 30 listopada 2018 r. W konkursie mogą startować również dorośli. Dla nich przewidziana jest odrębna kategoria i odrębna pula nagród. Regulamin konkursu na stronie kurier.pap.pl. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem kurier@pap.pl.
Projekt „Moja Polska” realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Z poważaniem,
Anna Banasik

LOGO_Moja-Polska

Published by