Zapisy i wymagane dokumenty

ZAPISY

Zapisu na spotkanie z Komisją Instruktorską dokonuje opiekunka, wysyłając na adres super_instruktorki@zhr.pl maila, zawierającego:
– imię, nazwisko, stopień, funkcję zgłaszanej kandydatki oraz JEJ HUFIEC!
– wybrany termin spotkania

Sekretarz Komisji potwierdza zgłoszenie i wpisuje dane do terminarza, ale spotkanie będzie możliwe, tylko jeśli najpóźniej na miesiąc przed umówionym terminem opiekunka w jednym mailu prześle komplet niezbędnej dokumentacji. Brak tego pakietu oznacza rezygnację z terminu! Zawartość pakietów opisana jest poniżej.

WYMAGANE DOKUMENTY

podsumowanie próby
przewodniczki
podsumowanie próby
podharcmistrzyni
Przesłać na miesiąc przed komisją: Mieć na komisji: Przesłać na miesiąc przed komisją: Mieć na komisji:
– sprawozdanie
– informacja zwrotna hufcowej (dodatkowo informacja zwrotna opiekunki, jeśli nie jest nią hufcowa)

– informacja zwrotna drużynowej

– informacja zwrotna z kursu pwd

– informacja zwrotna z kursu metodycznego

– plany pracy śródroczny i HAL/HAZ

Fakultatywnie:

– opinia z działań instruktorskich

– opinia z obozu/zimowiska

Wydrukowane:
– sprawozdanie

W dowolnej formie:
– plany pracy (zatwierdzone)

– książka pracy
(uzupełniona)
może być w wersji elektronicznej

– sprawozdanie
– informacja zwrotna komendantki chorągwi
– informacja zwrotna opiekunki
– informacja zwrotna hufcowej
– informacja zwrotna z kursu phm
– plan pracy stworzony w czasie próby phm
– informacja zwrotna z przeprowadzonych działań instruktorskich
Wydrukowane:- sprawozdanie