Zapisy i wymagane dokumenty

ZAPISY

Zapisu na spotkanie z Komisją Instruktorską dokonuje opiekunka, wysyłając na adres super_instruktorki@zhr.pl maila, zawierającego:
- imię, nazwisko, stopień, funkcję zgłaszanej kandydatki oraz JEJ HUFIEC!
- wybrany termin spotkania

Sekretarz Komisji potwierdza zgłoszenie i wpisuje dane do terminarza, ale spotkanie będzie możliwe, tylko jeśli najpóźniej na miesiąc przed umówionym terminem opiekunka w jednym mailu prześle komplet niezbędnej dokumentacji. Brak tego pakietu oznacza rezygnację z terminu! Zawartość pakietów opisana jest poniżej.

WYMAGANE DOKUMENTY

podsumowanie próby
przewodniczki
podsumowanie próby
podharcmistrzyni
Przesłać na miesiąc przed komisją: Mieć na komisji: Przesłać na miesiąc przed komisją: Mieć na komisji:
- sprawozdanie
- informacja zwrotna hufcowej (dodatkowo informacja zwrotna opiekunki, jeśli nie jest nią hufcowa)- informacja zwrotna drużynowej

- informacja zwrotna z kursu pwd

- informacja zwrotna z kursu metodycznego

- plany pracy śródroczny i HAL/HAZ

Fakultatywnie:

- opinia z działań instruktorskich

- opinia z obozu/zimowiska

 

Wydrukowane:- sprawozdanie 

W dowolnej formie:

- plany pracy (zatwierdzone)

- książka pracy (uzupełniona)

 

- sprawozdanie
- informacja zwrotna komendantki chorągwi
- informacja zwrotna opiekunki
- informacja zwrotna hufcowej
- informacja zwrotna z kursu phm
- plan pracy stworzony w czasie próby phm
- zaświadczenie  z Obwodu/Okręgu
- informacja zwrotna z przeprowadzonych działań instruktorskich
Wydrukowane:- sprawozdanie