Skład Komisji

hm Melania Karaś-Tęcza HR – przewodnicząca

phm. Ewa Kamińska HR – sekretarz

Ewa Kamińska

hm. Magdalena Ryniak HR

hm. Anna Banasik HR

Anna Banasik

hm. Anna Dudzik HR

Ania Dudzik

hm. Agnieszka Miętus HR

hm. Aneta Grymanowska HR

Aneta Grymanowska

phm. Małgorzata Płocha HR

hm. Joanna Sadowska HR

hm. Elżbieta Styk HR
Ela Styk - by Kasia Dytrych