Skład Komisji

hm. Hanna Turkowska – przewodnicząca

hm. Agnieszka Miętus HR

hm. Alicja Dziewanowska HR

GaleriaKomendantek00016

hm. Marta Biedrzycka HR
marta2025

 

 

 

 

hm. Maria Sulewska HR

Maria-Sulewska

hm. Dorota Kapuścińska HR

Dorota

hm. Magdalena Ryniak HR

20170222_204106 (2)

 

phm. Anna Banasik HR

P8011032

phm. Małgorzata Chustecka HR

portret-harcerski1

phm. Kinga Rau HR

Kinga

phm. Elżbieta Styk- sekretarz

phm. Marta Narzelska

phm. Joanna Łuka