Komenda Chorągwi

– komendantka – hm. Bogumiła Rakusa-Suszczewska HR

Bogusia-mundur2018
 
– wicekomendantka – hm. Maria Sulewska HR
Maria Sulewska
 
– wicekomendantka – hm. Marta Biedrzycka HR
Marta Biedrzycka
 
– Szefowa KI – hm. Magdalena Ryniak HR
 
– Szefowa MSI – hm. Dorota Kapuścińska HR
Dorota Kosińska
 
– Przewodnicząca Kapituły HR „Róża Wiatrów” – phm. Stefania Kamińska HR
StefaniaK
 
– Referentka Zuchowa – phm. Aneta Grymanowska HR
Aneta Grymanowska
 
– Referentka Harcerek – phm. Marta Narzelska HR
 
– Referentka Wędrowniczek – hm. Maja Szterner HR
 
– Sekretarz- phm. Agnieszka Sokół HR