Komenda Chorągwi

– komendantka – hm. Dorota Kapuścińska HR

– wicekomendantka, komendantka Mazowieckiej Szkoły Instruktorek –
hm. Joanna Sadowska HR
– wicekomendantka, przewodnicząca Komisji Instruktorskiej –
hm. Melania Karaś-Tęcza HR
– wicekomendantka, referentka zuchowa – hm. Aneta Grymanowska HR
Aneta Grymanowska
– referentka harcerek – phm. Alicja Krześniak HR
– referentka wędrowniczek – phm. Marcelina Koprowska HR