Komenda Chorągwi

– komendantka – hm. Bogumiła Rakusa-Suszczewska HR

Bogusia-mundur2018

– wicekomendantka – hm. Maria Sulewska HR

Maria Sulewska

– wicekomendantka – hm. Marta Biedrzycka HR

Marta Biedrzycka

– Szefowa KI – hm. Magdalena Ryniak HR
– Szefowa WSI – hm. Dorota Kapuścińska HR

Dorota Kosińska

– Przewodnicząca Kapituły HR „Róża Wiatrów” – phm. Stefania Kamińska HR
StefaniaK
– Referentka Zuchowa – phm. Aneta Grymanowska HR

Aneta Grymanowska

– Referentka Harcerek – phm. Marta Narzelska HR
– Referentka Wędrowniczek – hm. Maja Szterner HR