Komenda Chorągwi

– komendantka – hm. Bogumiła Rakusa-Suszczewska HR

 
Bogusia-mundur2018
– wicekomendantka – hm. Maria Sulewska HR
Maria Sulewska
– wicekomendantka – hm. Marta Biedrzycka HR
Marta Biedrzycka
– Szefowa KI – hm. Magdalena Ryniak HR
 
– Szefowa MSI – hm. Dorota Kapuścińska HR
Dorota Kosińska
 
– Przewodnicząca Kapituły HR „Róża Wiatrów” – phm. Stefania Kamińska HR
StefaniaK
– Referentka Zuchowa – phm. Aneta Grymanowska HR
Aneta Grymanowska
 
– Referentka Harcerek – phm. Marta Narzelska HR
 
– Referentka Wędrowniczek – hm. Maja Szterner HR