Komenda Chorągwi

– komendantka – hm. Bogumiła Rakusa-Suszczewska HR

Bogusia-mundur2018
 
– wicekomendantka – hm. Maria Sulewska HR
Maria Sulewska
 
– wicekomendantka – hm. Dorota Kapuścińska HR
 
– wicekomendantka ds. organizacyjnych- hm. Agnieszka Sokół
Agnieszka Sokół
 
– Komendantka MSI – hm. Joanna Sadowska HR
 
– Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej – hm. Melania Karaś-Tęcza HR
 
– Przewodnicząca Kapituły HR „Róża Wiatrów” – phm. Stefania Kamińska HR
StefaniaK
 
– Referentka Zuchowa – hm. Aneta Grymanowska HR
Aneta Grymanowska
 
– Referentka Harcerek – hm. Marta Narzelska HR
 
– Referentka Wędrowniczek – hm. Marcelina Koprowska HR