Wskazówki dla opiekunek

Opiekunka, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu prób może wybrać osobę z kapituły, która pomoże jej w opiece nad kandydatką, skonsultuje próbę itp. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Chętnie pomożemy:-)

Dobra opiekunka:

 • ma stopień HR-ki
 • wzór dla zdobywającej stopień – sama się rozwija, jest autentyczna
 • ma doświadczenie harcerskie i życiowe, dojrzała
 • zna podopieczną, jej rodzinę, środowisko (lub pozna przed otwarciem),
 • aktywna w służbie harcerskiej – jest w stanie uczestniczyć w życiu harcerskim, zbiórkach przygotowanych przez podopieczną,
 • układa próbę razem z podopieczną (indywidualne podejście), potrafi wytłumaczyć na czym polega próba – jaki sens mają zadania,
 • umie słuchać, jest otwarta, elastyczna, nie blokuje pomysłów podopiecznej, pokazuje kierunek w którym warto iść, a nie gotowe rozwiązania
 • ma kontakt z kapitułą – jest pośrednikiem między kapitułą i kandydatką, niweluje ew. różnicę wieku itp., konsultuje z nią ew. zmiany zadań,
 • odpowiedzialnie prowadzi próbę, regularnie pracuje z kandydatką, służy jej radą, uczestniczy w wybranych wydarzeniach związanych z próbą, ma odwagę powiedzieć jej prawdę, rozwiązuje z nią ew. problemy prywatne,

Jaka powinna być dobra próba?

 • obejmuje wszystkie sfery życia
 • każde zadanie ma być krokiem w przód
 • zadania są konkretne, mierzalne
 • jedno zadanie może łączyć kilka dziedzin
 • ambitna – przynosząca wyzwania
 • zadania mogą być kontynuowane po zamknięciu próby
 • dobrze rozplanowana w czasie
 • każde zadanie powinno mieć sens i nie może być realizowane na siłę

Co powinna przynieść nam próba?

 • podsumowanie pewnego etapu życia
 • wzrost wiary w siebie
 • samodzielność, zdolność wyboru tego co dla mnie najlepsze
 • doświadczenie, nowe spojrzenie
 • poczucie, że zadania zostały wykonane rzetelnie
 • możliwość diagnozy swoich możliwości
 • perspektywy na przyszłość – plan działania
 • harmonijny rozwój we wszystkich sferach życia
 • dojrzałość
 • ZMIANĘ na dobre