Skład Kapituły

Członkinie Mazowieckiej Kapituły Stopnia Harcerki Rzeczypospolitej są wybierane tradycyjnie raz w roku. Kadencja w kapitule trwa dwa lata, jednak nie zdarza się, żeby nagle wszystkie członkinie kapituły skończyły kadencję i po wyborach nie pozostał nikt, kto pracował w kapitule przed wyborami – tego wymaga zachowanie ciągłości prób.
Obecnie kapituła pracuje w składzie:

phm. Stefania Kamińska HR - przewodnicząca

StefaniaK

phm. Alicja Harasimczuk HR – sekretarz

 

Członkinie

phm. Karolina Bobrowska HR

KarolinaB

phm. Urszula Karczmarczyk HR

UlaK

phm. Zuzanna Zarzycka HR

ZuzannaZ

phm. Aleksandra Malenta HR

OlaM

pwd. Olga Gąsiorowska HR

OlgaG

phm. Natalia Byczkowska HR

NataliaB

pwd. Ewa Woźniak HR

 

phm. Zofia Demiańczuk HR

ZofiaD