Inne

Materiały referatu harcerek:

ZASADY PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN
KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W GROMADZIE ZUCHENEK

KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W DRUŻYNIE HARCEREK

KOMENTARZ DLA HUFCOWEJ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN

Książka pracy drużyny harcerek

Kręgi Harcerstwa Starszego w ZHR
ankieta kategoryzacyjna 2014 (637)
Arkusz śródrocznej wizytacji drużyny harcerek (531)
Arkusz wizytacyjny obozu harcerek (669)
Obrzędowość - skrypt (613)
Praca z przybocznymi (625)
Arkusz wizytacji kolonii (409)

Puszczaństwo

Puszczańskie gotowanie cz.1
Puszczańskie gotowanie cz.2
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.1
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.2

Poradnik pisania opinii:

Poradnik pisania opinii MChH-ek (690)
Wzór opinii - hufcowa (680)
Wzór opinii - kurs instruktorski (567)
Wzór opinii - kurs metodyczny (610)
Wzór opinii - kurs pwd (608)
Wzór opinii - inna (649)

Materiały historyczne z kursu podharcmistrzyń „Herbaciarnia”:
cz. 1 – Gra \"Skauting\" (654)
cz. 2 - Spała 1935 (633)
cz. 3 - Gra \"Bucze\" (599)
cz. 4 – Gra Bumerang (619)Załącznik do gry nr 1 ; Załącznik do gry nr 2
cz. 5 -  Worek pamięci (583); Karty do gry \"Worek pamięci\" (640)
cz. 6 – Wstęp (531); Helena Grażyńska (537)Jadwiga Falkowska (578)Jadwiga Zwolakowska (687)Józefina Łapińska (545)Maria Uklejska (562)Maria Wocalewska (561); Olga Drahonowska-Małkowska (569); Władysława Martynowicz (494); Zofia Florczak (625); Zofia Wołowska (522)
cz. 7 - Harcerze w konspiracji - gra (628)