Inne

Materiały referatu harcerek:

ZASADY PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN
KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W GROMADZIE ZUCHENEK

KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W DRUŻYNIE HARCEREK

KOMENTARZ DLA HUFCOWEJ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN

Książka pracy drużyny harcerek

Kręgi Harcerstwa Starszego w ZHR
ankieta kategoryzacyjna 2014 (757)
Arkusz śródrocznej wizytacji drużyny harcerek (609)
Arkusz wizytacyjny obozu harcerek (825)
Obrzędowość - skrypt (705)
Praca z przybocznymi (715)
Arkusz wizytacji kolonii (479)

Puszczaństwo

Puszczańskie gotowanie cz.1
Puszczańskie gotowanie cz.2
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.1
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.2

Poradnik pisania opinii:

Poradnik pisania opinii MChH-ek (794)
Wzór opinii - hufcowa (762)
Wzór opinii - kurs instruktorski (649)
Wzór opinii - kurs metodyczny (700)
Wzór opinii - kurs pwd (704)
Wzór opinii - inna (747)

Materiały historyczne z kursu podharcmistrzyń „Herbaciarnia”:
cz. 1 – Gra \"Skauting\" (743)
cz. 2 - Spała 1935 (755)
cz. 3 - Gra \"Bucze\" (680)
cz. 4 – Gra Bumerang (699)Załącznik do gry nr 1 ; Załącznik do gry nr 2
cz. 5 -  Worek pamięci (658); Karty do gry \"Worek pamięci\" (716)
cz. 6 – Wstęp (612); Helena Grażyńska (609)Jadwiga Falkowska (661)Jadwiga Zwolakowska (835)Józefina Łapińska (618)Maria Uklejska (637)Maria Wocalewska (634); Olga Drahonowska-Małkowska (646); Władysława Martynowicz (567); Zofia Florczak (742); Zofia Wołowska (594)
cz. 7 - Harcerze w konspiracji - gra (707)