Inne

Materiały referatu harcerek:

ZASADY PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN
KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W GROMADZIE ZUCHENEK

KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W DRUŻYNIE HARCEREK

KOMENTARZ DLA HUFCOWEJ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN

Książka pracy drużyny harcerek

Kręgi Harcerstwa Starszego w ZHR
ankieta kategoryzacyjna 2014 (789)
Arkusz śródrocznej wizytacji drużyny harcerek (626)
Arkusz wizytacyjny obozu harcerek (854)
Obrzędowość - skrypt (727)
Praca z przybocznymi (735)
Arkusz wizytacji kolonii (497)

Puszczaństwo

Puszczańskie gotowanie cz.1
Puszczańskie gotowanie cz.2
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.1
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.2

Poradnik pisania opinii:

Poradnik pisania opinii MChH-ek (810)
Wzór opinii - hufcowa (782)
Wzór opinii - kurs instruktorski (662)
Wzór opinii - kurs metodyczny (721)
Wzór opinii - kurs pwd (726)
Wzór opinii - inna (771)

Materiały historyczne z kursu podharcmistrzyń „Herbaciarnia”:
cz. 1 – Gra \"Skauting\" (761)
cz. 2 - Spała 1935 (783)
cz. 3 - Gra \"Bucze\" (695)
cz. 4 – Gra Bumerang (720)Załącznik do gry nr 1 ; Załącznik do gry nr 2
cz. 5 -  Worek pamięci (674); Karty do gry \"Worek pamięci\" (731)
cz. 6 – Wstęp (627); Helena Grażyńska (622)Jadwiga Falkowska (678)Jadwiga Zwolakowska (864)Józefina Łapińska (634)Maria Uklejska (654)Maria Wocalewska (647); Olga Drahonowska-Małkowska (665); Władysława Martynowicz (580); Zofia Florczak (768); Zofia Wołowska (606)
cz. 7 - Harcerze w konspiracji - gra (724)