Inne

Materiały referatu harcerek:

ZASADY PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN
KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W GROMADZIE ZUCHENEK

KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W DRUŻYNIE HARCEREK

KOMENTARZ DLA HUFCOWEJ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN

Książka pracy drużyny harcerek

Kręgi Harcerstwa Starszego w ZHR
ankieta kategoryzacyjna 2014 (560)
Arkusz śródrocznej wizytacji drużyny harcerek (487)
Arkusz wizytacyjny obozu harcerek (622)
Obrzędowość - skrypt (570)
Praca z przybocznymi (568)
Arkusz wizytacji kolonii (365)

Puszczaństwo

Puszczańskie gotowanie cz.1
Puszczańskie gotowanie cz.2
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.1
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.2

Poradnik pisania opinii:

Poradnik pisania opinii MChH-ek (636)
Wzór opinii - hufcowa (636)
Wzór opinii - kurs instruktorski (518)
Wzór opinii - kurs metodyczny (564)
Wzór opinii - kurs pwd (563)
Wzór opinii - inna (594)

Materiały historyczne z kursu podharcmistrzyń „Herbaciarnia”:
cz. 1 – Gra \"Skauting\" (613)
cz. 2 - Spała 1935 (567)
cz. 3 - Gra \"Bucze\" (562)
cz. 4 – Gra Bumerang (578)Załącznik do gry nr 1 ; Załącznik do gry nr 2
cz. 5 -  Worek pamięci (547); Karty do gry \"Worek pamięci\" (576)
cz. 6 – Wstęp (490); Helena Grażyńska (497)Jadwiga Falkowska (538)Jadwiga Zwolakowska (599)Józefina Łapińska (504)Maria Uklejska (524)Maria Wocalewska (522); Olga Drahonowska-Małkowska (530); Władysława Martynowicz (456); Zofia Florczak (561); Zofia Wołowska (482)
cz. 7 - Harcerze w konspiracji - gra (560)