Inne

Materiały referatu harcerek:

ZASADY PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN
KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W GROMADZIE ZUCHENEK

KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W DRUŻYNIE HARCEREK

KOMENTARZ DLA HUFCOWEJ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN

Książka pracy drużyny harcerek

Kręgi Harcerstwa Starszego w ZHR
ankieta kategoryzacyjna 2014 (1006)
Arkusz śródrocznej wizytacji drużyny harcerek (777)
Arkusz wizytacyjny obozu harcerek (1058)
Obrzędowość - skrypt (910)
Praca z przybocznymi (910)
Arkusz wizytacji kolonii (640)
Informacje dot. Kursu Zastępowych

Puszczaństwo

Puszczańskie gotowanie cz.1
Puszczańskie gotowanie cz.2
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.1
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.2

Wyprawy

Program Wypraw

Wyprawy – opis

Poradnik pisania opinii:

Poradnik pisania opinii MChH-ek (983)
Wzór opinii - hufcowa (939)
Wzór opinii - kurs instruktorski (796)
Wzór opinii - kurs metodyczny (877)
Wzór opinii - kurs pwd (896)
Wzór opinii - inna (945)

Materiały historyczne z kursu podharcmistrzyń „Herbaciarnia”:
cz. 1 – Gra \"Skauting\" (924)
cz. 2 – Spała 1935 (941)
cz. 3 – Gra \"Bucze\" (851)
cz. 4 – Gra Bumerang (881)Załącznik do gry nr 1 ; Załącznik do gry nr 2
cz. 5 –  Worek pamięci (826); Karty do gry \"Worek pamięci\" (891)
cz. 6 – Wstęp (785); Helena Grażyńska (755)Jadwiga Falkowska (825)Jadwiga Zwolakowska (1110)Józefina Łapińska (765)Maria Uklejska (796)Maria Wocalewska (786); Olga Drahonowska-Małkowska (826); Władysława Martynowicz (706); Zofia Florczak (922); Zofia Wołowska (731)
cz. 7 – Harcerze w konspiracji - gra (884)

Wzory Planów Pracy wszystkich referatów:

Znajdują się także w podstronach każdego referatu!

Wzór planu pracy gromady zuchenek DOC

Wzór planu pracy gromady zuchenek ODT

Wzór planu pracy gromady zuchenek POGLĄGOWY PDF

Wzór planu pracy drużyny harcerek DOC

Wzór planu pracy drużyny harcerek ODT

Wzór planu pracy drużyny harcerek POGLĄDOWY PDF

Wzór planu pracy drużyny wędrowniczek DOC

Wzór planu pracy drużyny wędrowniczek POGLĄDOWY PDF