Inne

Materiały referatu harcerek:

ZASADY PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN
KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W GROMADZIE ZUCHENEK

KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W DRUŻYNIE HARCEREK

KOMENTARZ DLA HUFCOWEJ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN

Książka pracy drużyny harcerek

Kręgi Harcerstwa Starszego w ZHR
ankieta kategoryzacyjna 2014 (602)
Arkusz śródrocznej wizytacji drużyny harcerek (508)
Arkusz wizytacyjny obozu harcerek (642)
Obrzędowość - skrypt (591)
Praca z przybocznymi (596)
Arkusz wizytacji kolonii (386)

Puszczaństwo

Puszczańskie gotowanie cz.1
Puszczańskie gotowanie cz.2
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.1
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.2

Poradnik pisania opinii:

Poradnik pisania opinii MChH-ek (666)
Wzór opinii - hufcowa (659)
Wzór opinii - kurs instruktorski (542)
Wzór opinii - kurs metodyczny (587)
Wzór opinii - kurs pwd (586)
Wzór opinii - inna (622)

Materiały historyczne z kursu podharcmistrzyń „Herbaciarnia”:
cz. 1 – Gra \"Skauting\" (632)
cz. 2 - Spała 1935 (610)
cz. 3 - Gra \"Bucze\" (580)
cz. 4 – Gra Bumerang (597)Załącznik do gry nr 1 ; Załącznik do gry nr 2
cz. 5 -  Worek pamięci (563); Karty do gry \"Worek pamięci\" (616)
cz. 6 – Wstęp (509); Helena Grażyńska (517)Jadwiga Falkowska (557)Jadwiga Zwolakowska (642)Józefina Łapińska (522)Maria Uklejska (542)Maria Wocalewska (539); Olga Drahonowska-Małkowska (549); Władysława Martynowicz (473); Zofia Florczak (602); Zofia Wołowska (500)
cz. 7 - Harcerze w konspiracji - gra (602)