Inne

Materiały referatu harcerek:

ZASADY PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN
KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W GROMADZIE ZUCHENEK

KOMENTARZ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN W DRUŻYNIE HARCEREK

KOMENTARZ DLA HUFCOWEJ DO ZASAD PRZYZNAWANIA OBRZĘDOWYCH MIAN

Książka pracy drużyny harcerek

Kręgi Harcerstwa Starszego w ZHR
ankieta kategoryzacyjna 2014 (722)
Arkusz śródrocznej wizytacji drużyny harcerek (588)
Arkusz wizytacyjny obozu harcerek (773)
Obrzędowość - skrypt (674)
Praca z przybocznymi (686)
Arkusz wizytacji kolonii (461)

Puszczaństwo

Puszczańskie gotowanie cz.1
Puszczańskie gotowanie cz.2
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.1
Mini przewodnik po drzewach Polski cz.2

Poradnik pisania opinii:

Poradnik pisania opinii MChH-ek (769)
Wzór opinii - hufcowa (745)
Wzór opinii - kurs instruktorski (629)
Wzór opinii - kurs metodyczny (681)
Wzór opinii - kurs pwd (684)
Wzór opinii - inna (725)

Materiały historyczne z kursu podharcmistrzyń „Herbaciarnia”:
cz. 1 – Gra \"Skauting\" (714)
cz. 2 - Spała 1935 (718)
cz. 3 - Gra \"Bucze\" (656)
cz. 4 – Gra Bumerang (677)Załącznik do gry nr 1 ; Załącznik do gry nr 2
cz. 5 -  Worek pamięci (639); Karty do gry \"Worek pamięci\" (693)
cz. 6 – Wstęp (590); Helena Grażyńska (590)Jadwiga Falkowska (635)Jadwiga Zwolakowska (797)Józefina Łapińska (600)Maria Uklejska (618)Maria Wocalewska (614); Olga Drahonowska-Małkowska (626); Władysława Martynowicz (547); Zofia Florczak (708); Zofia Wołowska (576)
cz. 7 - Harcerze w konspiracji - gra (685)