Cztery nowe przewodniczki, dwie podharcmistrzynie i sześć Harcerek Rzeczypospolitej

– to najnowsze „awanse” w naszej chorągwi.

Nadania stopni przyznanych 3-majowym rozkazem odbyły się przy ognisku w niedzielę, 6 maja.

Do grona instruktorskiego dołączyły Helena Baczewska, Gabriela Chabiera, Ewa Kolczyńska i Kinga Woźniakowska. Wszystkie cztery złożyły zobowiązanie instruktorskie. Zieloną podkładkę pod krzyżem będą od niedzieli nosić Małgorzata Berent i Olga Gąsiorowska. A do grawera w sprawie nabić na krzyżu harcerskim pognają Anna Rakowska, Maria Brzozowska, Agata Dobrzyńska, Małgorzata Berent, Gabriela Prokop oraz Zuzanna Kalisiewicz. 

przyzniania majowe

Published by