Biwak KURSU PHM „Silva Rerum”

Kursy często mają kilka części, ale zawsze najważniejszą częścią jest ta wyjazdowa, bo będąc razem, spędzając razem czas możemy czerpać od siebie najwięcej. Wyjazdy kursowe są zawsze bardzo intensywne, tak było i tym razem, na kursie podharcmistrzyń „Silva Rerum”. 14 kursantek i pięcioosobowa kadrą spędziły piękny weekend w górach Świętokrzyskich, w trakcie którego nie zabrakło inspirujących spotkań, ciekawych dyskusji i dużej ilości wiedzy.

   Inspirujące spotkania odbyły się z komendantką chorągwi i naczelniczką harcerek o roli podharcmistrzyni w naszej organizacji. Druhna Naczelnika podkreślała, że największą wartością harcerskiego życia są ludzie i spotkania z nimi, w szczególności te przy ogniu. Mimo ogromnej wartości tych dwóch spotkań, najważniejszmi były, te które odbywały się między kursantami.

   W tak dojrzałym i świadomym gronie wywiązywały się ciekawe dyskusje, na tematy ważne i aktualne w obecnych czasach. Prawo harcerskie i kierowanie się nim w codziennym życiu: jak je stosować w codzienności? Czy jest aktualne? Czy odpowiada na potrzeby dzisiejszego świata, dzisiejszej młodzieży? Jak je interpretować? Drugim z ważnych tematów było wychowanie chrześcijańskie i wiara instruktorów i instruktorek. Na kursie również został poruszony coraz częściej spotykany problem chorób psychicznych wśród instruktorek i instruktorów.

   Wiedza to ważny punkt na biwaku, kursantki przede wszystkim pogłębiły swoją wiedzę o działaniu hufca, obowiązkach hufcowej j problemach z jakimi zmierzamy się w naszych hufcach.

   Na koniec nie zabrakło ruchu, czyli wspinaczki na Łysicę i wykorzystania nocy muzeow podczas której kurs phm odwiedził Muzeum Zabawy i Zabawek i Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.

    Choć te dwa i pół dnia były bardzo męczące i intensywne, to myślę, że każda z kursantek zasięgnęła wiele inspiracji i poszerzyła horyzonty. To był owocny weekend!

pwd. Barbara Koc wędr.

Published by